බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ

 http://farm4.static.flickr.com/3648/3658167553_7f73deb0ed.jpg

බැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑ
පරවෙන මල දෝතින් වලකාලන්නට බෑ
ඔබ බැස යන සඳ නම්
ඔබ පරවෙන මල නම්
‍රැක ගනිමිද කෙලෙසින්..//

නන්නාදුනන දෙසින
ගිමනට සිසිල ‍රැගෙන
අවුදින් සිරුරේ දැවටී
පවනැල් රහසේ හැරයයි..

ඔබ ඒ සුළඟ වගේ නම්
රඳවාගන්නද කෙලෙසින්..//

බැස යන සඳ දෑසින්...

මන්දාකිණිය ගලන
නිසසල ‍රැයට මැවෙන තරුමල් අඹරේ හිනැහී
මැදියම් අදුරේ සැඟවෙයි...

ඔබ ඒ අහස වගේ නම්
හඳුනා ගන්නද කෙලෙසින්..//

බැස යන සඳ දෑසින්...

ගායනය-නාමල් උඩුගම

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...