සුපෙම් හැගුම්..ඔබෙන් එපා.මිතුරු දම් විනාසුපෙම් හැගුම්..ඔබෙන් එපා.මිතුරු දම් විනා...
නෞකාවකි ඔබ ඈත සමුදුරේ..
මා පහන් ටැඹයි මෑත ගොඩබිමේ....//

තරු එළියෙන් මෘදු රාත්‍රී කාලයේ...
දැඩි සිතකින් දුරු ගමන යමි ඉතින්...
කිසි දින අප හමු නොවන බව දනිම්...
සිහිනය මියයා යුතුය මේ ලෙසින්...

සුපෙම් හැගුම්..

දිනයුරු සැගවෙන මොහොතකට තනිවී...
ඉකි බිදිමින් වියරුවේ පාලුවෙන්...
දිය දසුනකි තනි සිතට නොමැකෙනා...
නෙතු වෙහෙසමි යලි දකින තුරු දුරින්...

සුපෙම් හැගුම්..//

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...